כאן יעלו הודעות חשובות בנוגע למשלחת – יוני 2019 לאמסטרדם..